Biura Podróży - Partnerzy

Biuro Nova Tour s.c. działa jako Agent Turystyczny niżej prezentowanych Organizatorów Turystyki, zgodnie z Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Prezentowane na stronie www.novatour.pl oferty są imprezami przedstawionych biur podróży, a cena i wszelkie świadczenia w wyjazdach są takie same jak u Organizatora. Każdemu Organizatorowi został przyporządkowany symbol.

A1

A2

B1

C1

E1

F1

H1

HW1

E2

P1

I1

J1

K1

K2

LST1

L1

M1A

O1

O2

PBO

R1

S1